понеделник, 05.08.2013
Обществена поръчка с предмет: “Организиране на събития: експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти, туристически форуми, конференции, работни срещи“

Публична покана; Техническо задание; Образци; Публична покана – деловодна информация.

Обществена поръчка с предмет “Доставка на хранителни продукти за ДДУИ – с. Петрово, общ.Сандански, Дневни детски ясли-Сандански, ДЦДМУИ – Сандански, ДЦВУ – Сандански, ДЦВУ – с.Ласкарево, общ.Сандански, Домашен социален патронаж – Сандански”

Документация за участие; Образци; Обявление за обществената поръчка; Решение.

вторник, 21.05.2013
ПУБЛИЧНА ПОКАНА за участие в обществена поръчка с предмет “Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Община Сандански”

Публична покана; Документация към публична покана ; Разяснение по документацията стр. 1; Разяснение по документацията стр. 2.