Видяна 13 549 пъти

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД САНДАНСКИ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските училища на територията на град Сандански, в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, при спазване на прилежащите райони на обхват за общинските училища в град Сандански.

Настоящата система е утвърдена със Заповед № ОКССД-12/20.02.2024 г. на кмета на община Сандански и е задължителна за изпълнение от директорите на учебните заведения в град Сандански.

Файловете могат да бъдат изтеглени с клик върху тях. Формат – PDF.