сряда, 17.04.2024

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящето публикуване на Наредбата за измението и допълнението на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства на територията на община Сандански, се предоставя възможност на заинтересованите лица в 30 -дневен срок, считано от датата на публикуването – 17.04.2024 г., да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на ел. поща: oba_sandanski@abv.bg, както и в сградата на община Сандански на адрес: бул. „Свобода“ № 14, партерен етаж.