вторник, 29.03.2022

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 29.03.2022 г., за предложения и становища по настоящия проект на ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ“, гр. САНДАНСКИ.  Предложенията и становищата могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ 14, партер или на e-mail адрес: oba_sandanski@abv.bg.