петък, 19.04.2019

Във връзка с приемането на новия Закон за физическото възпитание и спорта и влизането в сила, считано от 12.04.2019 г. на новия Правилник за прилагането на Закон за физическото възпитание и спорта и изискването съгласно чл. 104, ал. 1 от ЗФВС да бъде изготвен, съответно приет списък на спортните обекти, които може да са обект на управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019 г. и да се приеме списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС.

В тази връзка Предложението може да бъде изтеглено ТУК.