понеделник, 08.06.2020

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 08.06.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем на общинско имущество. Предложения и становища могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ №14, партер или на e-mail : oba_sandanski@abv.bg.