вторник, 10.07.2018

Кметът на община Сандански предлага докладна записка и проект за решение за приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Сандански 2018-2019 г. /по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование/.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове следва в четиринадесет дневен срок от публикуването на Стратегията да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Сандански 2018-2019 г. на адрес: град Сандански, бул. „Свобода“ 14 или на E-mail: k.dodusheva@www.sandanski.bg.
Докладната записка и стратегията могат да бъдат изтеглени като кликнете ТУК.