сряда, 03.10.2012

Мелник е най-малкият град в България и в Европа. Намира се на 22 км. югоизточно от общинския център Сандански. Разположен е в югозападните склонове на Южен Пирин сред уникална природа от пясъчни пирамиди и сипеи, на надморска височина около 400 м. През града тече Мелнишка река. В района на Мелник се отглеждат лозя от сорта “Широка Мелнишка” и се прави прочутото мелнишко вино. С него се е търгувало далече на Изток, в Западна Европа, на север до Англия, Русия, Украйна и др.

Мелник е древен град, със забележителна възрожденска архитектура, съкровищница на археологически, рхитектурно-художествени и исторически паметници от Възраждането. Средище е на богат духовен живот, съхранил българското национално самосъздание чрез просветното дело и огромно строителство на църкви, богато украсени от творци на Мелнишкото художествено средище. Паметници на културата са Кордопуловата къща, Болярската къща и църквите Света Варвара, Свети Антоний, Света Богородица, Свети Николай Чудотворец, Св.Св.Петър и Павел. На югоизток от града се намира възвишението “Свети Никола”, с останки от крепостни стени и феодален замък от ІХ-Х в. и манастира “Света Богородица Спелеотиса”, изграден през ХІІ в. от самостоятелния владетел болярина Алекси Слав, сестрин син на Калоян.

Мелник е обявен за град-музей и културно-исторически резерват.

Днес Мелник възобновява старата си слава и предлага възможности за културен туризъм и отдих в новоизградени хотели в духа на мелнишката възрожденска къща, в чиито вековни изби се предлага вековното червено вино.

На 7 км. североизточно от Мелник е Роженският манастир, паметник на културата от ХІІІ век, с изключителна архитектурно-художествена стойност. Уникална по архитектура и вътрешен интериор е църквата “Рождество Богородично”, с голяма стойност е малкият иконостас, дело на резбари от Дебърската школа.

 

Контакти: Тел. 0746/ 98776

                                   0887797527

Кметски наместник Христо Ташев

                                    0885118184 – Румяна Солунова – Гл. специалист „Административно обслужване“