Видяна 295 пъти

ОБЩИНА САНДАНСКИ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР

Община Сандански получава финансиране за изграждане на Младежки център по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това е вторият спечелен проект, след като неотдавна общината получи одобрение и на проекта за цялостна рехабилитация и оборудване на общежитието на ЗПГ „Климент Тимирязев“.

Изграждането на Центъра за младежки дейности и спорт ще се осъществи чрез преустройство и пристрояване на съществуваща сграда в парк „Свети Врач“, изградена преди повече от 40 години.  Сградата пустее и се руши десетилетия наред, а след изпълнението на проекта ще се трансформира в нов и модерен младежки център в сърцето на парка на град Сандански.

На първия етаж проектът предвижда две многофункционални зали, фоайе, асансьор, стълбище, коридор и санитарни възли. На втория етаж ще има административни помещения – кабинети, зала за дигитални компетенции, фоайе и коридор. Етажът е с галериен изглед към голямата зала.  За затъмняване на залите, с цел прожектиране, се предвиждат въртящи вертикални ламели с автоматично задвижване.

Новият център ще се превърне в притегателно място за младежите в общината, като чрез активна работа с целевите групи на терен, провеждане на обучения и общи събития с партньорските организации и други центрове, младежите ще натрупат важни знания и умения, целящи личностно и професионално развитие на учениците и младежите до 29-годишна възраст.

Предвижда се центърът да обхване до 450  души на възраст между 15 и 29 години. Ще се работи активно и с младежи от уязвимите групи.

Общият бюджет е 1 799 270, 00 лв. и включва изпълнението строително – ремонтните дейности, цялостно оборудване на сградата и обезпечаване на младежкия център с необходимия персонал – образователни медиатори, психолози, кариерен консултант и лектори.