Видяна 269 пъти

Община Сандански изгражда фотоволтаична централа на административната си сграда!

*Фотоволтаична централа ще захранва и част от уличното осветление*
Започва изграждането на нова фотоволтаичната електроцентрала на покрива на сградата на община Сандански. Тя ще бъде изградена чрез монтаж на фотоволтаични панели върху съществуващия скатен покрив на административната сграда.
Предвижда се на покрива, върху метална конструкция, да се поставят 33 фотоволтаични панела, като общата мощност на фотоволтаичната централа ще бъде 15кW. Изградената фотоволтаична електроцентрала ще осигурява висока производителност, като очакваните ползи от системата представляват покриване на около 21% от годишните енергийни нужди от електроенергия на сградата.
За нуждите на част от системата за улично осветление на град Сандански се изгражда фотоволтаична централа и на покрива на сградата на „Стройкомтранс“ ЕООД, като вече е извършен монтажът на фотоволтаичните панели върху покрива на сградата.
Фотоволтаичната централа се състои от два независими блока (всеки с мощност 7,5 kWp), състоящи се от фотоволтаични панели, инвертор и акумулаторен блок (мощност от 9,6 KWh).
Първият блок, в изградената фотоволтаична система, ще произвежда и зарежда електрическа енергия в акумулаторни блокове (батерии), от който в тъмната част на денонощието ще се захранва уличното LED осветление на ул. „Асен Златаров“, ул. „Димитър Полянов“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Тодор Каблешков“, ул. „Бистрица“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Ген. Гурко“ в град Сандански.
Вторият блок ще захранва уличното LED осветление на ул. „Любен Каравелов“, ул. „Първи май“, ул. „Радецки“, ул. „Трети март“, ул. „Александър Батенберг“, ул. „Станке Димитров“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Лагадина“, ул. „Вардар“, ул. „Места“ в град Сандански.
Чрез изграждането на фотоволтаичните централи за собствени нужди, очакваните резултати за община Сандански са:
 Намаляване на разходите на общинския бюджет и делегираните бюджети на ползвателите на общински сгради;
 Придобиване на опит при изграждане на фотоволтаични централи за собствени нужди и използване на опита за мултиплициране на системата и на други обекти общинска собственост;
 Възможност за надграждане на инсталацията и бъдещи инсталации с увеличаване на инсталираната мощност и присъединяване на други консуматори, каквито могат да бъдат зарядни станции за електромобили, нови части от системата за улично осветление, фасадно и парково осветление, видеонаблюдение и други.