Видяна 8 136 пъти

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

           Уважаеми Дами и Господа,

 

           Представители на община Сандански стартират кампанията по приема на документи за участие в „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”, отговарящи на следните условия:

  • сградата да е строена преди април 1999 г.;
  • наличие на минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;
  • сградата трябва да е строена по индустриален способ;
  • ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство);
  • ППП (пакетно повдигани плочи);
  • ЕПК (едроплощен кофраж);
  • пълзящ кофраж и разновидностите им.

 

Програмата цели да допринесе за:

  1. По-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
  2. Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
  3. Осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

 

Представители на община Сандански са на разположение на заинтересованите лица за консултации и съдействие:

Всеки делничен ден (понеделник – петък) ;

Работно време: от 08:00 до 17:00 часа ;

Място: в сградата на община Сандански, етаж 1, стая № 104.

 

 

Информация можете да намерите на електронната страница на община Сандански – www.sandanskibg.com

Образците могат да бъдат свалени от ТУК

Етапи и инструкции

Калкулатор на идеални части от общите

Презентация на МРРБ за НПЕЕ на МЖС

Регистър на заявени и подписани договори с „Българската банка за развитие“

чл.24 от Закона за местните данъци и такси -Освобождават се от данък

 

 

За информация моля позвънете на телефони:

0896 900291 – Костадин Кесаров

0882011051 – Павел Ерменков