петък, 23.12.2016

Община Сандански уведомява заинтересованата общественост, че със Заповед № УТИ -121/22.12.2016 г. на кмета на община Сандански е наложена строителна забрана за времето, необходимо за създаване на    подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на парк „Свети Врач“ – гр. Сандански

Заповедта е сканирана и може да бъде изтеглена ТУК