Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 65334.301.2875 по КККР на гр. Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ ЗАПОВЕД № ОБС-214 град Сандански, 18.07.2023г.   На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, …