вторник, 26.09.2023
Съобщение изх.№ 92-00-664/ 25.09.2023 г. на осн. чл.135,ал.7 от ЗУТ за издадено разрешение на Кмета на общ. Сандански за изработване на ПУП – ПЗ и РУП за ПИ 65334.97.22, 65334.97.69 и УПИ III3097005/ 65334.97.23 /, м. Нишан таши, земл. на град Сандански

Съобщение с изх. № 92-00-664/25.09.2023 г. може да бъде изтеглено ТУК.