четвъртък, 23.11.2017
Съобщение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост „Водоем в село Хотово“

ОБЩИНА САНДАНСКИ ______________________________ Община Сандански открива процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект публична общинска собственост …

Съобщение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Градски универсален магазин“

ОБЩИНА САНДАНСКИ ________________________________ Община Сандански открива процедура за предоставяне на концесия за услуга на обект „Градски универсален магазин“, …

понеделник, 06.02.2017
Удължава се срокът за получаване на оферти за участие в открита процедура за предоставяне на концесия за строителство на обект „Спортен комплекс Левуново“

ОБЩИНА САНДАНСКИ ____________________________ С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Община Сандански обявява, че удължава …