понеделник, 18.09.2017
Конкурс за Директор на Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело“ в община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ _____________________________________ О Б Я В Л Е Н И Е                                                                         На основаниe чл. 10а, ал. …