петък, 27.08.2021
ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ НА 24.08.2021 Г. КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“, ДЕТСКА ГРАДИНА „ЗДРАВЕЦ“ И ДЕТСКА ГРАДИНА „ДОРА ГАБЕ“, ГРАД САНДАНСКИ, ОБЯВЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 90 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА , ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 217, АЛ. 5 ОТ ЗПУО И ЗАПОВЕД № АПИОЧР-78/30.06.2021 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

Общият резултат от провелия се втори и трети етап на конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на Детска …

вторник, 27.07.2021
ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ от проведения конкурс за длъжността Директор на дирекция „Стопанска и инвестиционна политика

Приложение № 8 към чл.43, ал.2 от  НПКПМДСл   ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ   от проведения …

петък, 16.07.2021
Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за заемане на длъжността Директор на дирекция „Стопанска и инвестиционна политика. Проекти и програми”, специализирана администрация при Общинска администрация – Сандански

Конкурсната комисия, назначена със заповед № АПИОЧР- 89/16.07.2021 на кмета на община Сандански, в съответствие с разпоредбите на …

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността Директор на дирекция „Стопанска и инвестиционна политика. Проекти и програми”, Специализирана администрация при Общинска администрация – Сандански

Днес, 16 юли 2021 г. конкурсната комисията, определена със Заповед № АПИОЧР-89 от 16.07.2021 г. на Кмета на …

Конкурс за за длъжността младши експерт „Инфраструктура и инвестиционна политика“, община Сандански

ОБЩИНА САНДАНСКИ ОБЯВЯВА   за длъжността младши експерт „Инфраструктура и инвестиционна политика“, Дирекция „Устройство на територията и инфраструктура“ …