Съобщение на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ на Заповед на Кмета на общ.Сандански за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 65335.15.35 в м.“Смилово“, землище на град Сандански, община Сандански

Съобщение на Заповед № АБ-01/14.01.2022 г. за одобряване на ПУП в м. „Смилово“, гр. Сандански може да бъде …

четвъртък, 06.01.2022
Съобщение на основание чл.129,ал.5 от ЗУТ на Заповед № АБ-126 от 23.12.2021г. на Кмета на общ.Сандански за одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 65334.150.25 в м.“Чинар куши“, землище на град Сандански, община Сандански

Съобщение на Заповед № АБ-126/23.12.2022 г. може да бъде изтеглено ТУК.