„Изграждане на маршрут за пешеходен туризъм от манастир „Св. Св. Козма и Дамян“ през общински зоокът до парк хотел „Пирин“, осигуряващ безопасна връзка между туристически обекти и атракции в град Сандански”

На 06.04.2023г. Община Сандански сключи договор за БФП с № BG06RDNP001-19.519-0001-C01 „Изграждане на маршрут за пешеходен туризъм от …