Нова заповед на Министъра на здравеопазването връща учениците в училище, възобновява груповите занимания и посещенията на кината и фитнесите

Със заповед на министъра на здравеопазването се въвежда график за присъствено обучение на учениците от различните класове, както …