Обсъждане на предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Община Сандански, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планирането на социалните услуги, …

сряда, 15.03.2023
Среща с експерти на тема: „Екранна зависимост – симптоми и последствия. Ролята на родителите в терапевтичния процес“!

С огромно удоволствие, чест и привилегия каним всички заинтересовани граждани на Сандански да присъстват на една експертна среща, …