четвъртък, 21.09.2023
Списък на населените места в Община Сандански, в които ще се произведе пряк избор за кмет на кметство – избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 година

Кметство с. Вълково Кметство с. Дамяница Кметство с. Джигурово Кметство с. Калиманци Кметство с. Катунци Кметство с. Ласкарево …