5 септември, 2019
Подаване на заявление от граждани на друга държава – членка на Европейския съюз за заличаване от избирателните списъци

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 година и на …