понеделник, 03.04.2017
СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ-26.03.2017 Г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е __________________________ Общинска администрация Сандански, уведомяваме всички членове на СИК, …