Видяна 373 пъти

Започва регистрацията за Фолклорния фестивал „Песни от извора“, с. Петрово

Регистрацията за Фолклорния фестивал „Песни от извора“ 2024 г., който се провежда традиционно в с. Петрово, започна.

Фестивалът за автентичен фолклор „Песни от извора“ се провежда ежегодно на територията на Община Сандански – с. Петрово, местност „Извора“. Организатори и домакини са община Сандански и кметство с. Петрово.

Целта на фестивала, който ще се проведе на 27 юли (събота), е да популяризира и съхрани традициите на народната песен, да стимулира интереса и любовта на поколенията и да провокира към издирване, съхраняване и разпространение на фолклора.

„Песни от извора“, с. Петрово дава възможност за изява на талантливи изпълнители от цяла България да покажат характерните особености на своя регион, защото фолклорът е извор на общочовешки ценности и мост за сближаване между хората.

Фестивалът няма конкурсен характер. Всички участници получават диплом.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 1. Право на участие във фестивала имат вокални групи, дуети и солови изпълнители без ограничение във възрастта и броя на участниците;
 2. Групите представят своите изпълнения в рамките на до 2 песни, с общо времетраене до 9 минути;
 3. Индивидуалните и дуетните изпълнения са в рамките на 1 песен до 3 минути;
 4. Участниците сами осигуряват музикален съпровод /допуска се синбек, музиката следва да бъде изпратена до 20 юли на е-mail: nikola.ivanov90@abv.bg /;
 1. Фестивалът няма конкурсен характер и награден фонд;
 2. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълнителите с цел създаване на архив и за реклама на конкурса, без да заплащат права и обезщетения на участниците;
 3. Фестивалът ще се проведе на 27 юли 2024 г. в местността „Извора“, с. Петрово, общ. Сандански;
 4. За участие във фестивала се заплаща такса в размер от 3 лв. на участник.
 • Таксата за участие се превежда по банков път до 19 юли 2024 г;

Данни за банков превод

Обслужваща банка на община Сандански:

Интернешънъл Асет Банк АД
BIC: IABGBGSF
IBAN BG79IABG76488401313301


Вид плащане: 44 80 90 /Други общински такси/

Основание за превода: Фестивал „Песни от извора“

 1. Разходите за пътни и нощувки са за сметка на участниците;
 • Организаторите подсигуряват обяд на участниците единствено във фестивалния ден.
 1. Редът на участие се определя от организаторите.
 2. Заявки за участие се изпращат до 19 юли 2024 г.
 3. При невъзможност за участие, възникнало след подаване на заявката, изпълнителите се задължават да уведомят своевременно организаторите, с цел корекция в програмата.

Заявки се се приемат на тел: 0893 334504 – Невена Станкова, не по-късно от посочения краен срок за регистрация!!!