петък, 08.04.2016

IVОУ „Св. Св. Козма и Дамян“, град Сандански

 

Четвърто основно училище отваря врати на 15.09.1992 г. с 587 ученици, разпределени в 24 паралелки от I до VIII клас. За патрон на училището са избрани светите безсребреници Козма и Дамян-лечители на тялото и душата, които със светлото си дело дават пример за безкористност на всички, които работят и учат в училището.  Началото е трудно.Базата е недостроена и най-важната задача на учителите и възпитателите е , да се опази живота и здравето на децата. Благодарение на огромната амбиция на колектива, училището – съвременник на демокрацията придобива модерен облик.
През следващите няколко години броят на учевиците расте и достига 641, разпределени в 28 паралелки. Оборудвани са нови класни стаи – просторни и светли. Открита е библиотека, книжарница,сладкарница. Дворът е заграден и са оформени спортни площадки. Постепенно се обогатява материалната база. Започва да работи училищна радиоуредба, с много любов и умение е направена детска картинна галерия.

Демографският срив не пощади и IV ОУ „Св.Св.Козма и Дамян“, но въпреки това то остава едно от най-авторитените училища в града. Тук учат децата от присъединените училища от с. Лешница и  с. Плоски.

От 2008/2009 година броят на учениците е 320 в 16 паралелки. Обзаведени са нови кабинети, материалната база поетапно се модернизира. В училището има съвременен кабинет по информационни технологии с i-net. Същевременно е обогатен интериора и екстериора на целия учебен комплекс. Тази година са осигурени средства от община Сандански за довършване на така очакваните от всички физкултурен салон и плувен басейн. Предстои да отвори врати и актовата зала към училището.

С много любов и ентусиазъм учениците  участваха в изграждането на-, с училищния двор бяха оформени зелени площадки , върху които бяха. засадени дръвчета и храсти. Училището има богат и интересен живот , защото в него работят  отговорни и квалифицирани преподаватели па всички предмети.Разнообразна е дейността на  групите по ЗИП и групите за извънкласна дейност полуинтернатните групи се  организира качествена самоподготовка на учениците,повишена е тяхната ефективност. Всяка година , спортните изяви , в които участва училището , завършват с награди .

Разнообразие в училищния живот внасят художествено- творческите прояви на учениците. Уредена е постоянна изложба по актуални теми , изнасят се литературно-музикални програми. Учениците ни участват в олимпиади , литературни конкурси и различни състезания.  Наши възпитаници са печелили различни награди на местно и републиканско ниво в различни области. Ученици от нашето училище успешно продължават образованието си в по-горна степен в елитни училища , след като са издържали успешно изпитите след седми, клас.

Приоритетите , които застъпва училището са обучението по роден език , математика , английски език и усвояване на компетентности при работа с компютри и информационни технологии.През последните години училището успешно печели проекти , с които цели  обогатяването на материално техническата база , разширяване на дейностите на учениците в училище и опазването им от негативното в живота.  Главната цел на колектива на училището  е да опази доверието на децата , родителите и обществото в институцията училище.Не е задължително да имаш любим предмет и любим учител , но в живота на всеки от нас има и любовта , които се раждат в училището

Девизът ни, създаден и проверен във времето е, че  всеки който е  минал през IV ОУ „Св. Св. Козма и Дамян“ като ученик или учител, е оставил тук частица от себе си и всеки е отнесъл със себе си частица от него.

Контакти:

гр. Сандански, ул. „Тодор Каблешков“ №2

тел. 0893605300

e-mail: info-104107@edu.mon.bg

Официален сайт на IVОУ „Св. Св. Козма и Дамян“