понеделник, 04.02.2013

4534иш6

ОБЩИНА САНДАНСКИ

––––––––––––––––

 

         На основание чл. 11, ал. 1, т. 3, ал. 6 и чл. 30, ал. 4 от Закона за общинските бюджети

 

Кметът на община Сандански

 

 

О Б Я В Я В А

 

         Публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Сандански за 2012 година и проекта на бюджет за 2013 година.

Обсъждането ще се проведе на 11.02.2013 г. и 12.02.2013 г. от 16,00 часа до 18,00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Сандански, намираща се на бул. “Свобода” № 14.

 

 

гр. Сандански, бул. “Свобода” №16, тел.:0746/89099, факс: 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg