понеделник, 28.03.2016

Кмет на Община Сандански е Атанас Славчев Стоянов
Мандат: 2023-2027
Телефон: 0746/ 89099

Email: a.stoyanov@sandanski.bg

Приемно време: понеделник от 13:00 ч. до 15:00 ч.