понеделник, 28.03.2016
Населено място Кметове на кметства Телефон
Плоски Кирил Райчев Катарджиев 0882050178
Вълково Антон Славчев Ханджийски 0882011064
Струма Величка Иванова Каталска 0882011019
Лебница Ваня Христова Бисеринска 0882011068
Левуново Методи Георгиев Фетвов 0882050184
Поленица Гаврил Иванов Цветанов 0882011015
Джигурово Александър Велинов Мицев 0882011069
Лешница Светослав Александров Джоров 0882011070
Дамяница Атанас Александров Ангелов 0888423812
Ново Делчево Валентин Димитров Апостолов 0882011115
Склаве Павел Димитров Пъхнев 0882011113
Катунци Красимир Кирилов Кисов 0879847449
Петрово Иван Насков Атанасов 0882011116
Кметски наместници 
Хотово Стоян Николов Котов 0882011049
Хърсово Стойка Александрова Цанева 0882011063
Враня Георги Стоянов Динков 0882011098
Калиманци Димитър Борисов Самарджиев 0882011097
Ласкарево Георги Борисов Миталов 0882050105
Лиляново Костадин Николов 0894359334
Пирин Георги Атанасов Влахов 0882050107
Спатово Петър Николов Янаков 0876190600
Яново Ралица Валентинова Енчева 0882011014
Ново Ходжово Величка Борисова Шумантова 0882011054
Дебрене Ивайло Руменов Мицев 0882011046
Виногради Валентин Свищаров 0882011047
Мелник, Рожен, Кърланово, Любовище Сашо Димитров Филипов 0887206646
Зорница Георги Борисов Пецев 0882011052
Ладарево Николай Василев Трендафилов 0882011053
Голешово Стоян Борисов Съботанов 0878303492
Г. Спанчово и Храсна Величка Ангелова Тагарева 0878417806
Г. Сушица Яне Иванов Щърбов 0882011058
Лозеница Ангел Николов Стоянов 0882011059
с. Горно Спанчово и с. Храсна  Величка Тагарева 0878417806
с. Зорница Георги Пецев 0882011052
с. Ковачево

с. Черешница

Иван Коричков 0882011060
с. Ладарево Николай Трендафилов 0882011053
гр. Мелник

с. Рожен

с. Кърланово

с. Любовище

Сашо Филипов 0887206646
с. Любовка Костадин Чочов 0882011004
Кръстилци Величка Иванова Каталска  0882011019