понеделник, 28.03.2016
   

Павлина Караджова

Заместник – кмет „Социални и хуманитарни дейности”
Тел: 0746/ 89065

E-mail: p.karadzhova@sandanski.bg

Приемно време: петък 13:00 – 15:00 ч.

  Благой Дончев

Заместник – кмет „Строителство, общинска собственост и обществен ред”
Тел: 0746/ 89080

E-mail: b.donchev@sandanski.bg

Приемно време: вторник 13:00 – 15:00 ч.

   

Людмила Зойкова

Заместник – кмет по финансово-стопанска дейност и икономическо развитие
Тел: 0746/ 89088

E-mail: l.zoykova@sandanski.bg

Приемно време: четвъртък 13:00 – 15:00 ч.