петък, 08.04.2016

IОУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” – ГРАД САНДАНСКИ

       Първо основно училище „Свети Климент Охридски“, гр. Сандански е наследник и продължител на Първото светско училище на говорим български език, открито в някогашното селище Св. Врач през 1875 г. Един голям празник за всички учители и ученици, за всички жители на града и общината. Архивите от миналото показват, че обществената потребност от светско училище на говорим български език възниква непосредствено след Кримската война /1853 – 1856/. То е израз на интересите на замогващото се население в тукашните земи и стремежа му за утвърждаване на независима просвета и култура. Реализацията на тези идеи станала след ожесточени борби с официалните османска и най-вече с гръцката духовна власт.

     През 1875 г. по инициатива на учителското дружество „Просвещение“ Иван Минков Козарев открива първото светско училище в селището Свети Врач. Той събира деца в една частна къща и започва да ги обучава по програма, коренно отличаваща се от тази в тогавашните килийни училища.

     Осъществена е една многовековна мечта на местните българи!

     Дълъг и противоречив е пътят, изминат от училището до наши дни, преодолени са много голготи и стръмнини. През всичкото си време то е крепост на българщината в този край, неугасващ светилник и опора срещу опитите за асимилация и претопяване на местното население. Вярата в тази свята институция, в духовните пастири на нацията – учителите, позволиха на Световрачани да запазят своето национално съзнание и език, да устоят на страшната ерозия на времето и пренесат през дългия брод на вековете родовата си памет.

     Много сполучливо е избрано името на патрона на училището – Първоучителят Климент. Защото ролята и значението на първото светско училище може да се сравнява само с епохалното дело на първия ученик на Кирил и Методий. Народът така е отредил:

     Първите да се сравняват само с първи!

     От 1919 г., когато училището прераства в прогимназия до сега в него са получили основно образование над 8000 деца. В различните периоди в него са работили повече от 400 учители. Много от възпитаниците му по-късно стават научни работници, отлични лекари, инжинери и учители, много добри професионалисти във всяка област на човешката дейност. Други се реализират в законодателната, изпълнителна и съдебна власт като: народни представители, кметове, съветници, съдии и прокурори. Трети покоряват с таланта си не малко сцени у нас и в света. Достигат високи постижения в различните сфери на изкуството. Завоюват много успехи по спортните терени у нас и в чужбина.

  • Контакти
    ул. Отец Паисий № 2
    тел.: 0746 3 24 20
    e-mail: info-104104@edu.mon.bg

Официален сайт на IОУ „Св. Климент Охридски“