петък, 08.04.2016

Професионална техническа гимназия, град Сандански

 

Училището е основано през 1975 год. с решение на МС на Република България като Техникум по добив и обработка на мрамор и първоначално подготвя кадри за минно-добивната промишленост.

На 15 май 2003 год. техникумът е преименуван в Професионална техническа гимназия.

Откликвайки на нуждите на икономиката в общината и тенденциите на съвременното развитие,през годините се променят и специалностите в ПТГ и днес тя дава перспективи  по професии, търсени на пазара на труда.

Обучението се провежда по учебни планове,съответстващи на най-новите изисквания в областта на техниката и технологиите.

Специалностите,по които се обучават учениците в ПТГ предлагат:

– Добра общообразователна подготовка;

– Професионална подготовка в областта на електродомакинската техника и машинни системи с ЦПУ;

– Подготовка в областта на програмирането и работа с програмни продукти;

– Практическа подготовка за изработване и ремонт на електронни устройства;

– Професионални знания за работа с техническа и технологична документация;

– Чуждоезиково обучение /англ. език и френски език/;

– формиране на професионално образование, гъвкаво ориентирано към пазара на труда в общината и региона;

– осигуряване на добра подготовка на учениците с възможности за професионална реализация и продължаване на образованието във висши учебни заведения;

– възможност за реализация веднага след завършване на средно образование.

Контакти:

Адрес: гр. Сандански 2800,  ул. „Тодор Каблешков“, 2 

Тел. 0746/ 325 71

e-mail: info-102007@edu.mon.bg

Официален сайт на Професионална техническа гимназия, гр. Сандански