сряда, 01.06.2016

Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги на хора с увреждания над 65 години, които са в невъзможност за самообслужване – това е една от общата цел, които има проектът „Независим живот на гражданите на Сандански” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

Екипът на проекта в присъствието на  заместник кмета на община Сандански – Зорица Органджиева, Директорът на Дирекция „Социално подпомагане”- Елеонора Сливкова и служители в общинска администрация Сандански, днес представи общите и специфични цели на проекта, целевата група и основните дейности.

Проектът на стойност близо 500 хил. лева ще даде възможност за подобряване на живота и опазване здравето на хората с увреждания и възрастните, като им осигури достъп до интегрирани услуги, съчетани с комплексни действия, насочени към осигуряване на дългосрочна грижа в общността или в домашна среда.

3DSC_3903 3DSC_3901 3DSC_3899