вторник, 31.05.2016

<p style=“text-align: left;“><strong> <a href=“https://sandanski.bg/wp-content/uploads/2016/02/eu-color-36206-315×0.jpg“><img class=“alignnone wp-image-7106″ src=“https://sandanski.bg/wp-content/uploads/2016/02/eu-color-36206-315×0.jpg“ alt=“eu-color-36206-315×0″ width=“189″ height=“134″ /></a>                  <a href=“https://sandanski.bg/wp-content/uploads/2016/04/Лого.gif“><img class=“alignnone wp-image-7496″ src=“https://sandanski.bg/wp-content/uploads/2016/04/Лого.gif“ alt=“Лого“ width=“94″ height=“123″ /></a>          <a href=“https://sandanski.bg/wp-content/uploads/2016/02/6271.jpg“><img class=“ wp-image-7107 alignright“ src=“https://sandanski.bg/wp-content/uploads/2016/02/6271.jpg“ alt=“6271″ width=“166″ height=“148″ /></a></strong></p>
<p style=“text-align: center;“>Община Сандански</p>
<p style=“text-align: center;“>––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––</p>
<p style=“text-align: center;“></p>
<p style=“text-align: center;“><strong>ПОКАНА</strong></p>
<p style=“text-align: center;“><strong>ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ</strong></p>
<strong> </strong>

<strong>           Уважаеми Дами и Господа, </strong>

&nbsp;

Имаме удоволствието да Ви поканим на встъпителна пресконференция по повод стартирането на проект “Независим живот за гражданите на Сандански”.

Проектът се осъществява по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0130-С001, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Пресконференцията ще се проведе <strong>на 14.04.2016 г. (четвъртък) от 11.00 часа </strong>в Заседателната зала на община Сандански.

Целта на събитието е да се представят целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

&nbsp;

<strong><em>От Екипа на проекта</em></strong>

&nbsp;

–––––––––––––––––www.eufunds.bg––––––––––––––––––––

Проект: BG05M9OP001-2.002-0130-C001 „Независим живот за гражданите на Сандански“, се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз