сряда, 13.07.2016

pojar-197378900

Регионална дирекция ПБЗН Благоевград – тел. 073/ 867 220

Ползвайте телефон 112 в случай на внезапна реална заплаха за живота, здравето, безопасността или имущество, като:

Пожари ;

Наводнения ;

Спешни медицински случаи ;

Смерч или силни ветрове ;

Земетресения ;

Пътнотранспортни произшествия (ПТП) ;

Аварии с промишлени отрови ;

Радиоактивност ;

Снежни виелици, заледявания или лавини ;

Свлачища;

Гръмотевични бури;

Съмнения за антракс или други биологични агенти ;

Други произшествия и инциденти ;

Информация за инфекциозната, хронично протичаща болест по животните и човека БРУЦЕЛОЗА. Всички лица, имащи съмнения за заболяване, да потърсят консултация с ветеринарно медицински специалист.