Съобщение на осн. чл.129, ал.5 от ЗУТ на Заповед на кмета за одобрение на ПУП – ПЗ исвнт. 44121.29.17 м. Падарката с. Лозеница

Съобщение на Заповед № АБ-31/13.03.2023 г. може да бъде изтеглено ТУК.