Съобщение на осн. чл.129, ал.5 от ЗУТ на Заповед за одобрение на ПУП – ПЗ идент.65334.89.36 м. „Склавски път“, гр. Сандански

Съобщение на Заповед № АБ-28/13.03.2023 г. може да бъде изтеглено ТУК.