Съобщение на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ на Заповед на кмета на община Сандански за външно електрозахранване идент 57176.79.354 м. Мухово

Съобщение на Заповед № АБ-32/17.03.2023 г. може да бъде изтеглено ТУК.