Съобщение на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ на Заповед за ПУП-ПЗ за ПИ 43699.57.571, м.Попона лъка с. Лиляново

Съобщение на Заповед № АБ-100/30.11.2022 г. може да бъде изтеглено ТУК.