Съобщение на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ на Заповед за ПУП – ПЗ с ПИ 65334.92.5, м. Соколовец, гр. Сандански

Съобщение на Заповед № АБ -102/30.11.2022 г. може да бъде изтеглено ТУК.