Препис-извлечение от протокол от проведен тест за „Главен архитект“ на община Сандански

IMG