Извлечение от протокол за окончателните резултати от проведения конкурс за „Главен архитект“ на община Сандански

IMG2