петък, 03.01.2020

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт , Временната комисия за извършване на проверка на документите за участие в избор на съдебни заседатели  за Районен съд- Сандански и изготвяне на доклад до Общинския съвет,  избрана с   Решение № 9 от 29.11.2019 г. на Общински съвет- Сандански, публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели , както следва :

 1. Вх.№ 850/18.12.2019г. Йорданка Георгиева Акшарова
 2. Вх.№ 853/19.12.2019г. Таня Евгениева Кутлева
 3. Вх.№ 855/19.12.2019г. Димитър Валериев Николов
 4. Вх.№ 858/19.12.2019г. Василка Александрова Пърличкова
 5. Вх.№ 863/20.12.2019г. Мария Георгиева Василева
 6. Вх.№ 867/20.12.2019г. Красимира Бориславова Николова- Лазарска
 7. Вх.№870/23.12.2019г. Невена Николаева Атанасова
 8. Вх.№ 861/20.12.2019г. Веска Кирилова Василева
 9.  Вх.№ 862/20.12.2019г.  Вангелия Спасова Дзимбова
 10.  Вх.№ 874/23.12.2019г. Стойка Делчева Чапразова
 11.  Вх.№ 876/23.12.2019г. Мими Иванова Алексиева
 12.  Вх.№ 877/23.12.2019г. Снежана Костадинова Ибришимова- Яновска
 13. Вх.№ 881/23.12.2019г. Борислава Николова Влахова
 14. Вх.№ 882/23.12.2019г. Галина Николова Граматикова
 15. Вх.№ 883/23.12.2019г. Валентина Кирилова Костадинова
 16. Вх.№ 885/27.12.2019г. Люба Димитрова Милюкова
 17. Вх.№ 886/27.12.2019г. Наталия Ангелова Спирова
 18. Вх.№ 887/27.12.2019г. Цветанка Кирилова Главчева
 19. Вх.№ 888/27.12.2019г. Янка Тимчова Евтимова
 20. Вх.№ 890/27.12.2019г. Илко Николаев Божев
 21. Вх.№ 892/27.12.2019г. Юлия Костадинова Халянова
 22. Вх.№ 893/27.12.2019г. Бойка Кирилова Чопева
 23. Вх.№ 895/27.12.2019г. Костадин Иванов Станоев
 24. Вх.№ 896/27.12.2019г. Крум Димитров Тренков

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 17 януари 2019 г. ( петък ), от 10.00 часа в сградата на община Сандански, бул. „Свобода „ № 14, стая № 6 .

Не по – късно от три работни дни преди изслушването , юридически лица с нестопанска цел за извършване на обществено полезна дейност , могат да предоставят на Общински съвет- Сандански становища за кандидатите , включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

Снежана Стоянова

Председател на Временната комисия

Документация кандидатури