вторник, 05.01.2016

О Б Я В А

 

 

На 13 април 2016г. ( сряда), от 10.00 часа, в Залата на съветника , в сградата на община Сандански ще се проведе публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджета на община Сандански към 31.12.2015 г.

На публичното обсъждане каним за участие гражданите , синдикатите, бизнес организациите и неправителствени организации от община Сандански.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :

/ ГЕОРГИ СИНАНСКИ/