понеделник, 24.04.2017

Във връзка  с изготвения от Кмета на община Сандански Отчет  за изпълнението на Бюджета на община Сандански за 2016 г. и на основание чл.чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси ,

На 4 май 2017г.  ( четвъртък  ), от 16.00 часа, в Залата на съветника , в сградата на община Сандански ще се проведе публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджета на община Сандански към 31.12.2016 г.

На публичното обсъждане каним за участие граждани, синдикати, бизнес организации и неправителствени организации  от община Сандански.

Становища по годишния отчет за изпълнението и приключване на Бюджет 2016 г. могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет- Сандански / стая 106, сградата на община Сандански/ в срок до 3 май 2017 г.

 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

                                                                                                    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ :/п/

                                                                                                    /ГЕОРГИ СИНАНСКИ/