петък, 21.04.2017

Съгласно чл. 9, ал. 1  ал. 2 от Закона за общинския дълг, кметът на общината изготвя Отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

Отчета може да бъде изтеглен ТУК.