вторник, 21.07.2020

Обявление с изх. № 531/21.07.2020 г. за откриване на процедура по избор на управител на търговско дружество с общинско участие „Стройкомтранс“ ЕООД може да бъде изтеглено ТУК.