сряда, 20.04.2016

Общинска фирма „УВЕКС”
Гр. Сандански 2800
Ул. „Асен Хадживасилев” № 9
http://www.uvexbg.com
e-mail: uvex_sandanski@abv.bg

Име Телефон Мобилен Факс
Управител 0746/3 21 18 0746/3 21 18
Главен
счетоводител
0746/3 05 78
Главен
инженер
0746/3 21 18 0746/3 21 18
Дежурен –
аварии
0887 757 063

 

Общинска фирма „Стройкомтранс” ЕООД
Гр. Сандански 2800
Ул. „Любен Каравелов” 1

Име Телефон Мобилен Факс
Управител 0746/ 3 24 42
Главен
счетоводител
0746/3 00 79
Централен: 0746/ 3 24 76
Email  stroikomtrans@abv.bg

Югозападни еко инсталации ООД

Област Благоевград, община Сандански, местност „Могилата“ № 1,

землище на гр. Сандански

Име Телефон Мобилен Факс
Управител  0879 900 057
Email  swecoinstalation@gmail.com