понеделник, 04.04.2016

Председател на Общински съвет гр. Сандански

Николай Шаламандов

 

адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ 14
тел: 0746/89066
Email: obsavet_sandanski@abv.bg

 

Отчети на председателя на общински съвет