понеделник, 04.04.2016

Георги Валентинов Батев 

Председател на Общински съвет – Сандански

Адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ 14
тел: 0746/89066
Email: obsavet_sandanski@abv.bg

 

Отчети на председателя на Общински съвет