петък, 22.03.2019

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 22.03.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОБЩЕСТВЕНАТА ЧИСТОТА И СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ. Предложенията и становищата могат да се депозират в Центъра за административно обслужване, гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 14, партер или на e-mail : oba_sandanski@abv.bg